Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Národohospodárska fakulta posilní svoj medzinárodný výskum

31.01.2014

Posilnenie postavenia v Európskom výskumnom priestore, skvalitnenie doktorandských študijných programov či spolupráca vo výskume so zahraničnými univerzitami. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (NHF EU)... Čítať celý článok Národohospodárska fakulta posilní svoj medzinárodný výskum

OPV,OPVaV

Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014

17.01.2014

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj vydalo... Čítať celý článok Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014

OPV

Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“

14.01.2014

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 13.01. 2014 Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“. Usmernenie č. 1/2014.... Čítať celý článok Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“

OPV,OPVaV

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0

10.01.2014

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0. Vyplývajúce zmeny budú do 1. februára 2014 zapracované do riadiacich... Čítať celý článok Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0

OPV,OPVaV

Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém

23.12.2013

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy a nedostatočnú kapacitu elektronického systému na vypĺňanie a predkladanie výkazov práce jednotlivými osobami zapojenými do implementácie projektov v... Čítať celý článok Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém

OPV

Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

20.12.2013

Nenávratné finančné príspevky (NFP), o ktoré sa uchádzali predovšetkým školy, podporili za programové obdobie 2007 – 2013 mnohé oblasti. Prostredníctvom 33 vyhlásených výziev operačného programu Vzdelávanie (OPV) sa za... Čítať celý článok Eurofondy podporili vzdelávanie sumou 230 miliónov eur

OPV

Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO

17.12.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky