Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV,Výzva

Ďalšie kolo výziev k premene tradičnej školy na modernú je ukončené

19.02.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila 19. januára 2009 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Vzdelávanie. Výzvy na opatrenie 1.1 Premena... Čítať celý článok Ďalšie kolo výziev k premene tradičnej školy na modernú je ukončené

OPV,OPVaV

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0

11.02.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0

OPV,OPVaV

Oznam

04.02.2009

Vzhľadom na technické problémy na strane dodávateľa si Vás dovoľujeme upozorniť na pretrvávajúcu nedostupnosť našich telefónnych liniek. Za ich nedostupnosť sa Vám ospravedlňujeme a odporúčame Vám využiť e-mailový kontakt... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

19.01.2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, na ktorom sa uzniesla dňa 4. novembra 2008 Národná rada Slovenskej... Čítať celý článok Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

OPVaV,OPV

Rezervačný systém na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP a jej príloh je sprístupnený

15.12.2008

Dovoľujeme si Vás informovať, že na internetovej stránke www.asfeu.sk je od 15. 12. 2008 zverejnený rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si môžete vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu... Čítať celý článok Rezervačný systém na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP a jej príloh je sprístupnený

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky