Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.2/01-SORO

11.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 11.05.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti... Čítať celý článok Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.2/01-SORO

OPV

Výzva opatrenia 3.1 operačného programu Vzdelávanie ukončená

07.05.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila dňa 27. 4. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) operačného programu Vzdelávanie s názvom Programy a kurzy pre žiakov... Čítať celý článok Výzva opatrenia 3.1 operačného programu Vzdelávanie ukončená

OPVaV,OPV

Upozornenie pre žiadateľov o NFP

07.05.2009

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o NFP, že pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a... Čítať celý článok Upozornenie pre žiadateľov o NFP

OPV

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO

07.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave uvedených častí výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO. 1. Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Pôvodný text na strane 3: „Každý žiadateľ je povinný spolu so... Čítať celý článok Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO

OPV

Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.1/01-SORO

07.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 07.04.2009 si môžete prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk zarezervovať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti Vašej... Čítať celý článok Predbežná kontrola formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh k výzve OPV-2009/3.1/01-SORO

OPV

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0

06.04.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, ktorá je platná od 01.04.2009 a účinnosť nadobúda od 01.04.2009. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0

OPV,Seminár

Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO a OPV-2009/3.2/01-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

18.03.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhláseným výzvam OPV-2009/3.1/01-SORO Programy... Čítať celý článok Informačné semináre k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/3.1/01-SORO a OPV-2009/3.2/01-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky