Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 29. 5. 2009)

09.06.2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 29. 5. 2009 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2009 pre operačný program Vzdelávanie. Časový harmonogram výziev na... Čítať celý článok Časový harmonogram výziev na rok 2009 pre OPV (platný od 29. 5. 2009)

OPV,OPVaV

Výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

08.06.2009

Takmer 140 záujemcov o štrukturálne fondy EÚ sa stretlo v kongresovom centre Technopolu v Bratislave, kde sa konala dňa 4. júna 2009 výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Záštitu nad... Čítať celý článok Výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

OPV

Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO

29.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave uvedených častí výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO. Príloha č. 8 k výzve - Zoznam ukazovateľov projektu Pôvodný text: Tabuľka č. 1: Merateľné ukazovatele k vypĺňaniu tabuľky č. 12 Žiadosti o NFP... Čítať celý článok Informácia o oprave písomností k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO

OPV,OPVaV

Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

12.05.2009

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém finančného riadenia“). Systém... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky