Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV,OPVaV,Výzva

Informácia o aktualizácii Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3

03.03.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.3, platného od 1. marca 2010. Predmetom aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.3

OPV,OPVaV,Výzva

Usmernenie k podávaniu žiadostí o platbu prijímateľmi v období od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010

02.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 02. 03. 2010 Usmernenie pre prijímateľov č. 1/2010 operačný program Vzdelávanie a č. 2/2010 operačný program Výskum a vývoj.... Čítať celý článok Usmernenie k podávaniu žiadostí o platbu prijímateľmi v období od 01. 03. 2010 do 30. 04. 2010

OPV,OPVaV

Oznam

01.03.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné na žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Tento stav je spôsobený technologickými problémami... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

26.02.2010

Za účelom posilnenia nástrojov pre boj proti podvodom zriadila Európska Komisia rozhodnutím (ES, ESUO) č. 1999/352 z 28. apríla 1999 Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF sa stal nezávislým úradom so... Čítať celý článok Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

OPV,Výzva

Časový harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 22. 2. 2010)

24.02.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 22. 2. 2010 je aktualizovaný Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Časový harmonogram výziev na... Čítať celý článok Časový harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 22. 2. 2010)

OPV,Výzva

Ďalšia výzva zameraná na premenu tradičnej školy na modernú pre stredné odborné školy je ukončená

18.02.2010

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila dňa 20. januára 2010 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre výzvu s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov... Čítať celý článok Ďalšia výzva zameraná na premenu tradičnej školy na modernú pre stredné odborné školy je ukončená

OPV,OPVaV

Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

17.02.2010

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj na aktualizáciu dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií... Čítať celý článok Aktualizácia dokumentu Usmernenie k postupu pridelenia čísla investičnej akcie z registra investícií Ministerstva financií SR

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky