Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV,Výzva

Výzva OPV-2010/2.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

31.05.2010

Dňa 31. 5. 2010 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú... Čítať celý článok Výzva OPV-2010/2.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

OPV,OPVaV

Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ za účasti ministra školstva SR Jána Mikolaja

19.05.2010

Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí. Podujatie sa uskutoční dňa 27. mája 2010 od 10.00 do 15.00 hod. v priestoroch agentúry... Čítať celý článok Deň otvorených dverí Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ za účasti ministra školstva SR Jána Mikolaja

OPV,Výzva

Oznam

12.05.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o úprave Prílohy č. 4a (pracovný výkaz) Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OPV, verzia 4.0. Vo farebnej verzii prílohy bol doplnený chýbajúci text čestného vyhlásenia. Aktualizovaný dokument... Čítať celý článok Oznam

OPV,Výzva

Aktualizácia Programového manuálu k OP Vzdelávanie

12.05.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Programového manuálu k OP Vzdelávanie, ktorý je platný od 10. mája 2010. Aktuálnu verziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie nájdete aj v časti Dôležité dokumenty:... Čítať celý článok Aktualizácia Programového manuálu k OP Vzdelávanie

OPV,Výzva

Usmernenie pre Prijímateľov k Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu v rámci operačného programu Vzdelávanie

10.05.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 10. 05. 2010 Usmernenie pre Prijímateľov k Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu v rámci operačného... Čítať celý článok Usmernenie pre Prijímateľov k Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu v rámci operačného programu Vzdelávanie

OPV,Výzva

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 4.0

06.05.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 4.0, ktorá je platná a účinná od 06.05.2010. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 4.0

OPV

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže MODERNÁ ŠKOLA

30.04.2010

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, ktoré realizujú alebo majú schválený projekt v programovom období 2007-2013 financovaný z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Vzdelávanie. Z hľadiska kritérií stanovených... Čítať celý článok Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže MODERNÁ ŠKOLA

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky