Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Usmernenie č. 6/2010 pre prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu – operačný program Vzdelávanie

12.07.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 12. 07. 2010 Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu.... Čítať celý článok Usmernenie č. 6/2010 pre prijímateľov k vypĺňaniu tabuľky č. 11 Monitorovacej správy projektu – operačný program Vzdelávanie

OPV

Aktualizácia č. 1/2010 Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity pre operačný program Vzdelávanie

12.07.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila ku dňu 08. 07. 2010 Aktualizáciu č. 1 Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti... Čítať celý článok Aktualizácia č. 1/2010 Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity pre operačný program Vzdelávanie

OPV,OPVaV

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

01.07.2010

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.1,... Čítať celý článok Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1

OPV,OPVaV

Oznam o zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

01.07.2010

Vážení prijímatelia, zákonom č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, došlo k zmene názvu „Ministerstva... Čítať celý článok Oznam o zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 28. 6. 2010)

29.06.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 28. 6. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 28. 6. 2010)

OPV,Výzva

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO a znenia odpovede v časti FAQ – často kladené otázky pre žiadateľov výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO

25.06.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 2 k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO Zoznam povinných príloh k ŽoNFP. V prílohe k výzve bola odstránená poznámka pod čiarou č. 2 na strane 2: „V prípade, že na... Čítať celý článok Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/2.1/02-SORO a znenia odpovede v časti FAQ – často kladené otázky pre žiadateľov výzvy OPV-2010/2.1/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky