Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV,OPVaV

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0

06.12.2010

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0. Zmeny sa týkajú najmä: úpravy vykazovania pravidla „n+3“ pre... Čítať celý článok Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0

OPV,OPVaV

Oznam

09.11.2010

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) si Vám dovoľuje oznámiť, že ku dňu 15. 11. 2010 ukončia svoju činnosť pre verejnosť Regionálne informačné kancelárie v Trnave, Nitre,... Čítať celý článok Oznam

OPV,OPVaV

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.3

05.11.2010

Dovoľujeme si vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán aktualizoval Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém riadenia“). Systém riadenia, verzia 4.3,... Čítať celý článok Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.3

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 3. 11.2010)

04.11.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 3. 11. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 3. 11.2010)

OPV,OPVaV

Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

29.10.2010

Dovoľujeme si Vás ako prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) informovať o základných pokynoch k ukončeniu rozpočtového roka 2010. Viazanie finančných prostriedkov Viazanie finančných prostriedkov... Čítať celý článok Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

18.10.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 18. 10. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

OPV,Výzva

Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

15.10.2010

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na... Čítať celý článok Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky