Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

12.03.2015

Francúzsky jazyk naberá na popularite aj na Slovensku a inšpiruje aj vysokoškolákov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podporila v rámci operačného programu... Čítať celý článok Na UKF v Nitre majú do študijného programu integrovaný francúzsky jazyk

OPV

Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie k ukončeniu realizácie projektov

10.03.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov NFP OPV na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu.... Čítať celý článok Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie k ukončeniu realizácie projektov

OPV,OPVaV

UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV

09.03.2015

Dňa 01.03. 2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa povinnosti používať elektronický kontraktačný systém (EKS). V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť prijímateľov NFP... Čítať celý článok UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV

OPV

Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

05.03.2015

V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania  Ministerstvo školstva, vedy,... Čítať celý článok Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

OPV

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 9.0

24.02.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17. 2. 2014 bola vydaná aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 9.0. Príručka je účinná od 19. 2. 2015 a je dostupná aj v Dokumentoch pre prijímateľa... Čítať celý článok Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 9.0

OPV

Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU

27.01.2015

Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) zo strany prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie ASFEU zverejnila dokument Najčastejšie pochybenia vo VO a dokument Odporúčania ASFEU.... Čítať celý článok Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU

OPV

Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013

19.01.2015

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je... Čítať celý článok Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky