Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV,OPVaV

Výpadok služieb IT

15.11.2012

Oznamujeme Vám, že z  technických príčin bude v dňoch od 16.11.2012 (17:00 hod)do  18.11.2012 (cca 20:00 hod) prerušená dodávka elektrickej energie, z tohto dôvodu budú všetky aplikácie, ktoré využívajú všetci... Čítať celý článok Výpadok služieb IT

OPV,Seminár

Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.2/05-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

05.11.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve... Čítať celý článok Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.2/05-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

OPV

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

30.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 5 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 5 sa... Čítať celý článok Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

OPV

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO

26.10.2012

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vám týmto oznamuje zverejnenie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.2 /03-SORO... Čítať celý článok Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO

OPV

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

16.10.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO - s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných... Čítať celý článok Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky