Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  

Aktuality

OPV

Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPV-2013/4.1/05-SORO

21.03.2013

V termíne od 26. marca do 11. apríla je pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji k dispozícii Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok... Čítať celý článok Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPV-2013/4.1/05-SORO

OPV,Výzva

Výzva OPV-2013/1.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

18.03.2013

Dňa 18. 03. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako... Čítať celý článok Výzva OPV-2013/1.2/07-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPV (platný od 04. 03. 2013)

06.03.2013

S platnosťou od 04. 03. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev na... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPV (platný od 04. 03. 2013)

OPV

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO

01.03.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na aktívne starnutie... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/2.1/03-SORO

OPV,Seminár

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/4.1/05-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

19.02.2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačný seminár k vyhlásenej výzve... Čítať celý článok Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/4.1/05-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie

OPV

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 7.0

14.02.2013

S účinnosťou od 12. 2. 2013 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 7.0, ktorá je platná od 11. 2. 2013. Týmto dátumom stráca platnosť a účinnosť Príručka pre prijímateľa NFP,... Čítať celý článok Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 7.0

OPV

Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

08.02.2013

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu zlepšenia kvality vysokých... Čítať celý článok Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2012/1.2/04-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky