Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 4.1  

Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení

Rámcové aktivity

4.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na základných školách a stredných školách

4.1.2 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

4.1.3 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky