Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 3.2  

Opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva

Špecifické ciele:
1. Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce
2. Ďalej vzdelávať osoby s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti

Rámcové aktivity:

3.2.1 Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl

3.2.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania

3.2.3 Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

3.2.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky