Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 26.02.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 3.1  

Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania

Špecifické ciele:
1. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce
2. Ďalej vzdelávať príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti

Rámcové aktivity:

3.1.1 Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl

3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania

3.1.3 Ďalšie vzdelávanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

3.1.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky