Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 2.2  

Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Cieľom opatrenia je podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Špecifické ciele
1. Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva
2. Zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Rámcové aktivity
2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2.2.3 Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení
2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov
2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky