Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 2.1  

Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

Cieľom opatrenia je podporiť zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácií zamestnancov.

Špecifické ciele
1. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach
2. Zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého života
3. Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti
4. Vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania

Rámcové aktivity

2.1.1 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania

2.1.2 Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní

2.1.3 Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní

2.1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch

2.1.5 Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu

2.1.6 Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania

2.1.7 Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania

2.1.8 Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky