Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 1.1  

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3. Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám miestnych komunít
4. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení

Rámcové aktivity

1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na základných školách a stredných školách

1.1.2 Podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách

1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

1.1.4 Podpora systému otvorenej školy

1.1.5 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky