Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/3.1/03-SORO  Zoznam skratiek  
 

Zoznam skratiek

ASFEU – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

ESF - Európsky sociálny fond

FAQ – Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

IKT - Informačno-komunikačné technológie

ITMS - IT monitorovací systém

KF - Kohézny fond

LSKxP – Lokálna stratégia komplexného prístupu

NFP - Nenávratný finančný príspevok

OPV - Operačný program Vzdelávanie

PKFS – Predbežná kontrola formálnej správnosti

PN - Práceneschopnosť

SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF - Štrukturálne fondy

ÚSVRK – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky