Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 20.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/1.1/07-SORO  Zoznam skratiek  
 

Zoznam skratiek

ASFEU – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

ESF - Európsky sociálny fond

FAQ – Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

NFP - Nenávratný finančný príspevok

OPV - Operačný program Vzdelávanie

SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky