Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Monitorovacia správa  
 

Monitorovacia správa

1. Je potrebné meniť hodnotu merateľného ukazovateľa formou Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade, že pri prideľovaní merateľných ukazovateľov k aktivitám pri príprave Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo v tabuľke č. 7 Aktivity a príspevok k výsledkom projektu, prílohy Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k priradeniu celkovej hodnoty ukazovateľa výsledku, pričom reálne naplníme tento ukazovateľ čiastočne tak, ako to prislúcha k predmetnej aktivite? K celkovému naplneniu tohto ukazovateľa dôjde až po ukončení poslednej aktivity.

V Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prílohe č. 1 Podrobný opis projektu, v časti H Analýza cieľov projektu sa k jednotlivým aktivitám projektu priraďovali ukazovatele výsledku. V tejto tabuľke sa mali použiť ukazovatele výsledku z tabuľky č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov, pričom jeden ukazovateľ výsledku mohol byť pridelený viacerým aktivitám. Za záväznú sa považuje hodnota napočítaná celkovo na projekt. Z toho vyplýva, že Vami uvedený merateľný ukazovateľ v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v tabuľke č. 12 Hodnoty merateľných ukazovateľov v celkovom počte bol následne priradený k viacerým aktivitám v tabuľke Aktivity a príspevok k výsledkom projektu, Prílohy Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s názvom Predmet podpory NFP. Tieto aktivity majú prispieť k postupnému naplneniu merateľného ukazovateľa výsledku.

2. Aké sú pokyny na vypĺňanie monitorovacej správy projektu v časti Vecná realizácia aktivít projektu a Merateľné ukazovatele projektu v prípade ukazovateľa: „Počet novovytvorených vzdelávacích programov“ v prípade, že na vzdelávacom programe školy pracujeme, ale ešte nie je dopracovaný na 100%? Vyplním hodnotu 0, alebo 1?

Prijímateľ je v monitorovacej správe projektu povinný zabezpečiť správnosť a pravdivosť údajov, ktoré v tomto dokumente uvádza. V prípade, že je vzdelávací program rozpracovaný a ešte nemá charakter úplného výstupu do príslušných tabuliek monitorovacej správy projektu uvádza Prijímateľ hodnotu 0. Ak Prijímateľ vzdelávací program dopracuje do finálnej verzie, hodnota ukazovateľa bude 1.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky