Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Iné  
 

Iné

1. Zriaďovateľ nám pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok prisľúbil zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, čo sme aj riadne vydokladovali ešte pred zazmluvnením. Po začatí realizácie aktivít projektu nás však informoval, že nebude z jeho strany možné spolufinancovať projekt v sľúbenej výške. Čo máme urobiť vo vzťahu k ASFEU?

ASFEU nemá vo svojej kompetencii úpravu vzťahu medzi Prijímateľom a jeho zriaďovateľom. V súlade s čl. 3, ods. 3.1 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa Prijímateľ podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zaviazal zabezpečiť vlastné zdroje financovania projektu do výšky 5 % celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom nemusí ísť výhradne o prostriedky zriaďovateľa.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky