Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/4.2/02-SORO  
 

OPV-2009/4.2/02-SORO

Názov výzvy: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch

Kód výzvy: OPV-2009/4.2/02-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania .

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 8. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 13. 10. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 500 tis. EUR (15,063 mil. Sk)

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky , ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR (9,038 mil. Sk)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR (15,063 mil. Sk)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky