Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/4.2/01-SORO  
 

OPV-2009/4.2/01-SORO

Názov výzvy: Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

Kód výzvy: OPV-2009/4.2/01-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 6. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 24. 8. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1 milión EUR (30,126 miliónov Sk)

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy;
  • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

250 000 EUR (7,5315 miliónov Sk)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000 EUR (30,126 miliónov Sk)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky