Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/2.1/01-SORO  
 

OPV-2009/2.1/01-SORO

Názov výzvy: Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch

Kód výzvy: OPV-2009/2.1/01-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 8. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 13. 10. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 7,5 mil. EUR (225,945 mil. Sk)

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR (9,038 mil. Sk)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR (15,063 mil. Sk)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky