Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/1.1/05-SORO  
 

OPV-2009/1.1/05-SORO

Názov výzvy: Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

Kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 10. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 18. 1. 2010
Predĺžený termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 20. 1. 2010

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu:
20 miliónov EUR (602 520 000,- SKK) 

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
  • stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné odborné stredné školy;
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných odborných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných odborných škôl, vrátane špeciálnych stredných odborných škôl.

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
200 000 EUR (6 025 200,- SKK)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
500 000 EUR (15 063 000,- SKK)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky