Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/4.1/03-SORO  
 

OPV-2008/4.1/03-SORO

Výzva 4.1 Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl

Kód výzvy: OPV-2008/4.1/03-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzva): 6. 10. 2008

Dátum uzávierky výzvy: 19. 1.2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 20 000 000 Sk (663 878,38 EUR).

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
  • cirkevné základné školy;
  • súkromné základné školy;
  • obec ako zriaďovateľ základných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ základných škôl, vrátane špeciálnych základných škôl.

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
2 000 000 Sk (66 387,84 EUR)
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
5 000 000 Sk (165 969,59 EUR)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky