Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/4.1/02-SORO  
 

OPV-2008/4.1/02-SORO

Výzva 4.1 Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2008/4.1/02-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 18.03.2008

Dátum uzávierky výzvy: 09.06.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 30 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
  • cirkevné a súkromné základné školy;
  • obec ako zriaďovateľ základných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych základných škôl a základných škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
2 000 000 Sk
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
5 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky