Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/4.1/01-SORO  
 

OPV-2008/4.1/01-SORO

Výzva 4.1 Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2008/4.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 11.03.2008

Dátum uzávierky výzvy: 19.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 35 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné školy
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych stredných škôl a stredných škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
3 000 000 Sk
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
10 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky