Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/1.1/04-SORO  
 

OPV-2008/1.1/04-SORO

Výzva 1.1 Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzva): 6. 10. 2008

Dátum uzávierky výzvy: 19. 1. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 300 000 000 Sk (9 958 175,66 EUR).

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
  • stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné školy;
  • súkromné stredné školy;
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných škôl, vrátane špeciálnych stredných škôl.

Miesto realizácie projektu:
Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
3 000 000 Sk (99 581,76 EUR) Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
10 000 000 Sk (331 939,19 EUR)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky