Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/1.1/03-SORO  
 

OPV-2008/1.1/03-SORO

Výzva 1.1 Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
Operačný program Vzdelávanie Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzva): 6. 10. 2008

Dátum uzávierky výzvy: 19. 1. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 400 000 000 Sk (13 277 567,55 EUR).

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
  • cirkevné základné školy;
  • súkromné základné školy;
  • obec ako zriaďovateľ základných škôl;
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych základných škôl, vrátane špeciálnych základných škôl.

Miesto realizácie projektu:
Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
2 000 000 Sk (66 387,84 EUR)
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
5 000 000 Sk (165 969,59 EUR)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky