Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/1.1/01-SORO  
 

OPV-2008/1.1/01-SORO

Výzva 1.1 Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzvy): 11.03.2008

Dátum uzávierky výzvy: 19.05.2008

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 300 000 000 Sk

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné školy
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych stredných škôl a stredných škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

Miesto realizácie projektu:
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
3 000 000 Sk
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
10 000 000 Sk

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky