Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  
 

Archív: Výzvy

27.08.2013

OPV-2013/2.1/04-SORO
PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

18.03.2013

OPV-2013/1.2/07-SORO
PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

31.01.2013

OPV-2013/4.1/05-SORO
Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji

30.11.2012

OPV-2012/1.1/08-SORO
Moderná stredná škola

31.10.2012

OPV-2012/3.1/04-SORO
Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl

31.10.2012

OPV-2012/1.2/06-SORO
Skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zlepšením kvality vzdelávacích programov vysokých škôl

15.10.2012

OPV-2012/1.2/05-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

28.08.2012

OPV-2012/2.1/03-SORO
Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov

27.07.2012

OPV-2012/1.2/04-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl

Upozornenie: predĺženie termínu výzvy do 15. 10. 2012 viac na www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/informacia-o-pozastaveni-predlzeni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-podporu-zlepse/

17.01.2012

OPV-2012/4.2/04-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji

22.12.2011

OPV-2011/1.2/03-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

20.05.2011

OPV-2011/3.1/03-SORO
Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania

26.09.2011

OPV-2011/1.1/07-SORO
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce

15.04.2011

OPV-2011/3.1/02-SORO
Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK

31.03.2011

OPV-2011/1.1/06-SORO
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy

31.12.2010

OPV-2010/1.2/02-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

31.12.2010

OPV-2010/4.2/03-SORO
Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji

31.05.2010

OPV-2010/2.1/02-SORO
Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

15.10.2009

OPV-2009/1.1/05-SORO
Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl

12.08.2009

OPV-2009/4.2/02-SORO
Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch

12.08.2009

OPV-2009/2.1/01-SORO
Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch

18.06.2009

OPV-2009/1.2/01-SORO
Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

18.06.2009

OPV-2009/4.2/01-SORO
Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

13.03.2009

OPV-2009/3.2/01-SORO
Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených

27.02.2009

OPV-2009/3.1/01-SORO
Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

06.10.2008

OPV-2008/1.1/03-SORO
Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl

06.10.2008

OPV-2008/4.1/03-SORO
Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl

06.10.2008

OPV-2008/1.1/04-SORO
Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl

06.10.2008

OPV-2008/4.1/04-SORO
Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu stredných škôl

18.03.2008

OPV-2008/1.1/02-SORO
Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

18.03.2008

OPV-2008/4.1/02-SORO
Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

11.03.2008

OPV-2008/1.1/01-SORO
Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

11.03.2008

OPV-2008/4.1/01-SORO
Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky