Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2012/1.2/04-SORO  Zoznam skratiek  
 

ZOZNAM SKRATIEK

ASFEU – Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

ESF - Európsky sociálny fond

FAQ – Často kladené otázky (Frequently Asked Questions)

ITMS - IT monitorovací systém

KF - Kohézny fond

NFP - Nenávratný finančný príspevok

OPV - Operačný program Vzdelávanie

PN – Práceneschopnosť

SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF - Štrukturálne fondy

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky