Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktuality

OPV,OPVaV

Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

29.10.2010

Dovoľujeme si Vás ako prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) informovať o základných pokynoch k ukončeniu rozpočtového roka 2010. Viazanie finančných prostriedkov Viazanie finančných prostriedkov... Čítať celý článok Usmernenie k ukončeniu rozpočtového roka 2010

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

18.10.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 18. 10. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram výziev... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 18.10.2010)

OPV,Výzva

Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

15.10.2010

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na... Čítať celý článok Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

OPV

Poskytovanie konzultácií v regionálnych informačných kanceláriách

28.09.2010

Dovoľujeme si vás informovať, že v mesiaci október 2010 budú manažéri publicity operačného programu Vzdelávanie regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne... Čítať celý článok Poskytovanie konzultácií v regionálnych informačných kanceláriách

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky