Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 05.07.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Aktuality

OPV,Výzva

Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

15.10.2010

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na... Čítať celý článok Zrušenie priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie s kódom OPV-2010/3.1/02-SORO vyhlásenej dňa 02. 07. 2010

OPV,Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 31. 8. 2010)

02.09.2010

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 31. 8. 2010 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 pre operačný program Vzdelávanie. Indikatívny harmonogram... Čítať celý článok Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 pre OPV (platný od 31. 8. 2010)

OPV,Výzva

Ukončenie výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

16.08.2010

Z dôvodu odstúpenia žiadateľa o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo schvaľovacieho procesu výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO, ASFEU aktualizovala dňa 24.8.2010 číselné a grafické údaje v nasledujúcom texte. Dňa 2.... Čítať celý článok Ukončenie výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

OPV,Výzva

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/1.1/05-SORO

09.08.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2009/1.1/05-SORO, s názvom „Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích... Čítať celý článok Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2009/1.1/05-SORO

OPV,Výzva

Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/3.1/02-SORO

06.08.2010

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 1 k výzve OPV-2010/3.1/02-SORO. V prílohe č. 1 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola na strane 3 v časti 1. Identifikácia žiadateľa uvedená... Čítať celý článok Informácia o oprave chyby v písaní v prílohe k výzve OPV-2010/3.1/02-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky