Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Zverejnenie výsledkov grafickej súťaže Som Grafik, OP Vzdelávanie

03.10.2011

Som grafik je názov súťaže, ktorú 31. mája 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl, ktoré realizujú, prípadne realizovali projekty financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v programovom období 2007 - 2013. Cieľom súťaže bolo zaujímavou formou predstaviť a spropagovať školu formou plagátu, podporiť tvorivé prostredie na školách a zároveň zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ.

ASFEU do dňa uzávierky súťaže, t. j. do 30. júna 2011, prijala 45 prác z 18 škôl. Porota zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ASFEU a odborného garanta - Pavla Chomu, vedúceho Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, vybrala spomedzi množstva zaujímavých prác tie najlepšie. Najdôležitejšími kritériami pre úspech bola tvorivosť, originalita a náročnosť spracovania technikou počítačovej grafiky.

Slávnostné odovzdávanie vecných cien pre víťazov súťaže sa uskutoční 5. októbra 2011 v priestoroch sídla ASFEU. Fotogaléria z uskutočneného podujatia

Víťazi súťaže SOM GRAFIK

1. miesto Marek Rečlo, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice, pod pedagogickým vedením Ing. Kvetoslavy Dankovej, Názov - Inovácia.

 2. miesto Michal Habera, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice, pod pedagogickým vedením Ing. Kvetoslavy Dankovej, Názov - Modernizácia GTA.

3. miesto Filip Pavlík, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice, pod pedagogickým vedením Ing. Daniela Tatarku. Názov – Som grafik.

Víťazné plagáty

Autor: Marek Rečlo, Inovácia, 1. miesto   

 

Autor: Michal Habera, Modernizácia GTA, 2. miesto

 

Autor: Filip Pavlík, Som grafik, 3. miesto

 

Víťazom blahoželáme!

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky