Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 24.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Zverejnenie revízie operačného programu Vzdelávanie

21.09.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk revidovanú verziu operačného programu Vzdelávanie.

 

Európska komisia dňa 19. septembra 2012 schválila revíziu operačného programu Vzdelávanie v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 191/2012 zo 16. mája 2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Z operačného programu Vzdelávanie bolo realokovaných 70 miliónov EUR v prospech operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Revidovaná verzia OPV (v slovenskom jazyku)

Revidovaná verzia OPV (v anglickom jazyku)

 

Dokumenty sú zverejnené aj v časti dôležité dokumenty:

Agentúra

OPV

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky