Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v rámci OP V

12.03.2009

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0, Vám oznamujeme zrušenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami ku dňu 12.3.2009.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky