Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásených v rámci OP Vzdelávanie dňa 29.05.2009

17.06.2009

V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0, Vám oznamujeme zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO, vyhlásených v rámci OP Vzdelávanie, pre opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a pre opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania ku dňu 17. 6. 2009.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky