Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z marcových výziev pre vysoké školy a SAV sa uchádzajú o 14,8 milióna eur

18.05.2011

O finančné prostriedky vo výške 14,8 milióna eur sa uchádza 62 žiadateľov v rámci výziev pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied (SAV). K termínu uzávierky oboch výziev (7. marca 2011) operačného programu Vzdelávanie prijala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume viac ako 30 miliónov eur.

Projekty mohli oprávnení žiadatelia orientovať na podporu skvalitnenia študijných programov vysokých škôl (ďalej len „VŠ“), zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Minimálna výška príspevku na jeden projekt bola stanovená na 200-tisíc eur, maximálna na 600-tisíc eur.

Na výzvu Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV v Bratislavskom kraji s kódom OPV-2010/4.2/03-SORO a s alokáciou 1,8 milióna eur reagovalo 10 žiadateľov, pričom žiadaná výška NFP tvorí sumu viac ako 4,7 milióna eur.

Do druhej výzvy s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV s kódom OPV-2010/1.2/02-SORO, ktorá bola určená na pomoc regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja, sa zapojilo 52 žiadateľov - vysokých škôl, resp. ústavov SAV, s celkovou požadovanou výškou NFP viac ako 25,5 milióna eur. V tejto výzve si žiadatelia môžu prerozdeliť 13 miliónov eur. Z hľadiska objemu požadovanej výšky NFP sa žiadatelia uvedenej výzvy podľa ich sídla umiestnili nasledovne (v poradí od najvyššieho objemu po najnižší): Trnavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický a Prešovský kraj. Detailnejšie údaje o prijatých žiadostiach o NFP podľa krajov, žiadanej výšky NFP, celkových oprávnených výdavkoch poskytujú nasledujúce grafy.

Vyhodnotenie výziev OPV-2010/1.2/02-SORO; OPV-2010/4.2/03-SORO

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky