Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 21.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Zážitky i tvorivosť patria k modernej škole

20.10.2014

Zážitky i tvorivosť patria k modernej škole

Dospelý človek si  ani nevie predstaviť, akými zmenami dnes školy prechádzajú. Nové metódy a formy výučby, moderné didaktické prostriedky, IT technológie sú už ich bežnou súčasťou. Ako vyzerá taká moderná škola?

Projekt Základnej školy s materskou školou zo Starej Bystrice Inovujeme vzdelávanie moderne, aktívne a tvorivo  je jeho vzorovou ukážkou. Zážitky, exkurzie, kreatívne dielne - inovácia vyučovania sa dotkla prvého i druhého stupňa. Predchádzalo ju vzdelávanie pedagógov zamerané na zážitkové učenie. Počas seminárov sa učitelia vyškolili v rôznych edukačných a terapeutických prístupoch: dramatoterapii, arteterapii, muzikoterapii, učení dobrodružstvom, hrou, prácou a iných. Výchova tvorivej osobnosti je jednou zo základných úloh aj školských vzdelávacích programov a vo vyučovacom procese sa dosiahne najmä kreatívnym prístupom.

Exkurziami spoznávali Slovensko
K výučbe v modernej škole patria aj exkurzie. V rámci biológie žiaci zo Starej Bystrice navštívili Arborétum Mlyňany, kde venovali pozornosť architektonickému stvárneniu záhrad jednotlivých krajín. V Slovenskej Ľupči si prezreli Dom remesiel, zoznámili sa s keramickou hlinou, hrnčiarskym kruhom i keramickou pecou. Po praktickej ukážke majstrov - keramikárov sa skupinky žiakov pri jednotlivých činnostiach striedali a pod pedagogickým vedením vyrábali šperky, rôzne hlinené nádoby a pokúšali sa zvládnuť hrnčiarsky kruh. Nadobudnuté zručnosti pri spracovaní keramickej hliny budú ďalej rozvíjať na hodinách výtvarnej výchovy.

Žiaci mali tiež možnosť porovnať spôsob výroby elektrickej energie v rôznych typoch elektrární, ich dopad na životné prostredie a tiež ekonomický rozmer výroby  v Mochovciach, Novákoch a vo Veľkých Kozmálovciach. Piataci sa na chvíľu ocitli v  rozprávkovom sveta Pavla Dobšinského Habakuky na Donovaloch. Zúčastnili sa troch predstavení a sami odohrali krátke divadielko v pripravených kostýmoch a maskách priamo pred obecenstvom.

Dramatoterapiou k zvládnutiu cudzieho jazyka

Aj hodiny jazykov môžu byť zábavné. Inovatívnymi pomôckami, interaktívnymi tabuľami, notebookmi, DVD zakúpenými v rámci projektu si žiaci prirodzene osvojovali cudzí jazyk. Prečítali si a vypočuli článok z učebnice, následne pozreli DVD s vybranou tematikou a riešili na interaktívnej tabuli rôzne cvičenia. Na hodine ruského jazyka pri téme Na rozcvičku – báseň využili pedagógovia formu zážitkového učenia, dramatoterapiu. Žiaci sa hraním rolí a dramatizáciou básničky s využitím fotografií každodenných činností zdokonaľovali v rozvíjaní slovnej zásoby o športe, zdraví a správnom životnom štýle.

Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie v rokoch 2012 – 2014. Škola naň získala nenávratný finančný príspevok 281-tisíc eur.  

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky