Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 23.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2013/4.1/05-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom MODERNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVSKOM KRAJI

31.01.2013

Dňa 31. 1. 2013 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

·      gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo obcí;

·      gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy;

·      cirkevné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji;

·      súkromné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15. 04. 2013

Všetky informácie nájdete na OPV-2013/4.1/05-SORO

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky