Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2012/4.2/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVSKOM KRAJI

17.01.2012

Dňa 17. 1. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy;
  • Slovenská akadémia vied vrátane jej jednotlivých ústavov.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 26. 3. 2012.

Všetky informácie nájdete na http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20124204-soro/.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky