Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je streda, 20.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2012/3.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

31.10.2012

Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov;
  • cirkevné stredné odborné školy;
  • súkromné stredné odborné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 01. 2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky