Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2012/1.2/06-SORO s názvom SKVALITNENIE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN METÓDOU VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV ZLEPŠENÍM KVALITY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

31.10.2012

Dňa 31. 10. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 01. 2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky