Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2012/1.1/08-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom MODERNÁ STREDNÁ ŠKOLA

30.11.2012

Dňa 30. 11. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a obce;
  • stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné školy;
  • súkromné stredné školy.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 15. 02. 2013

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky