Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2011/1.1/07-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE

26.09.2011

Dňa 26. 9. 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
  • stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné školy;
  • súkromné stredné školy.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 11. 2011.

Všetky informácie nájdete na www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20111107-soro/.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky