Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 04.12.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva OPV-2010/2.1/02-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

31.05.2010

Dňa 31. 5. 2010 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 2. 8. 2010. Všetky informácie nájdete na http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/opv-2010-2-1-02-soro/.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky