Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 15.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva opatrenia 3.1 operačného programu Vzdelávanie ukončená

07.05.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ukončila dňa 27. 4. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) operačného programu Vzdelávanie s názvom Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Výzva bola zameraná na oprávnené aktivity, ktoré smerovali k podpore prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu, napríklad na programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní, prípravné a doučovacie kurzy, prípravu a tvorbu pedagogickej dokumentácie a učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek, na projekty vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a rómskych reálií, ako aj na inováciu didaktických prostriedkov.

O NFP sa mohli uchádzať základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy zriadené obcou a krajskými školskými úradmi, cirkevné, súkromné základné školy a základné umelecké školy.

Pre túto výzvu bolo vyčlenených 13 miliónov EUR a pomoc je určená na rozvoj regiónov patriacich do cieľa Konvergencia (t. j. všetkých regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja). Škola môže získať NFP vo výške od 100 tisíc do 300 tisíc EUR.

Agentúra prijala 116 žiadostí o NFP s celkovými oprávnenými výdavkami takmer 22,5 milióna EUR a žiadanou výškou NFP takmer 21,5 milióna EUR. Najviac žiadostí o NFP pochádza z Prešovského kraja: 45, nasledujú Košický kraj: 34; Banskobystrický: 25; Nitriansky: 6; Trnavský: 3 a Žilinský kraj: 3 žiadosti o NFP. Žiadaná výška NFP z Prešovského kraja je vo výške 8 716 298,65 EUR, Košického 6 304 775,18 EUR; Banskobystrického 4 278 398,38 EUR; Nitrianskeho 868 905,72 EUR; Trnavského 532 435,25 EUR; a Žilinského 746 795,47 EUR. Do tejto výzvy sa zapojilo 95 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 18 základných škôl zriadených krajskými školskými úradmi a 3 cirkevné základné školy.

Bližšie údaje sú uvedené v grafickom prehľade.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky