Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je utorok, 19.01.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Aktuality  

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre základné školy v rámci Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

18.03.2008

Dňa 18.03.2008 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 Premena  tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, cirkevné a súkromné základné školy, obec ako zriaďovateľ základných škôl, krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych základných škôl a základných škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku podľa osobitného predpisu.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 09.06.2008. Všetky informácie nájdete na
http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vzdelavanie/
vyzva--opv-2008-4-1-02-soro/

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky